Unionska dvorana https://synergy.booking-channel.com/api/hotels/2281/medias/152 72436&galeria=XG_FOTO 0

Največja secesijska kongresna dvorana v okolici.
Povezljivo s prostornim Preddverjem in/ali Vrtno dvorano in Belo in/ali Stekleno dvorano Idealno za velik gala sprem ali kulinarične dogodke. 

Nudi integrirano veliko projekcijsko platno, oder in balkon. Urejen dostop za invalide

504 3